Zaregistrovat firmu zdarma Přihlášení

PROJEKT EMPOWERING WOMEN JE REAKCÍ NA VYSOKÝ ZÁJEM ŽEN O OSOBNÍ ROZVOJ

PROJEKT EMPOWERING WOMEN

Nezisková organizace Business & Professional Women (BPW) zaznamenala opravdu vysoký zájem žen o osobní a kariérní rozvoj, proto přichází s novým projektem Empowering women. Je pro ženy, které na sobě chtějí pracovat, aktivně se zapojit do rozvoje své kariéry nebo začít podnikat. Pokud jste maminka pečující o děti do 15 let, je určen přesně pro vás.

Projekt Empowering Women, který je podpořen grantem s Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, bude celoročně a zdarma motivovat ženy pomocí sdílení zkušeností s mentorkami a ostatními účastnicemi. Jeho hlavním cílem je zvýšit podíl žen v rozhodovacích pozicích v ČR a profesionalizace neziskové organizace BPW Praha II. Projekt volně navazuje na úspěšný šestý ročník akce Equal Pay Day – Ženy sobě, který se stal jednou z největších síťovacích akcí žen v ČR, pokořil hranici 2000 registrací, a kterému se podařilo vyvolat odbornou diskuzi nad příčinami platových rozdílů mezi ženami a muži.

V projektu ženy čekají speed mentoringová setkání u kulatých stolů, edukativní semináře a networkingová setkání. První setkání se uskuteční 26. května v příjemném prostředí hudební kavárny Dadap v Praze, kde se v roli mentorek představí Venda Vaníčková s tématem Změna je výzva, Jana Klampflová bude sdílet své zkušenosti na téma Sebevědomí a hrdost ženy a tématem sebevědomí se bude zabývat například i Andrea Kroupová. Ženy se v projektu například naučí jak si stanovit svoje profesní cíle, jak učinit kroky k jejich splnění, naučí se tvořit strategie nebo posílí svoji profesní asertivitu a zvýší si sebedůvěru. Přihlásit se je možné pomocí jednoduchého dotazníku.

Aby se aktivita přiblížila všem ženám, budou se setkání u kulatých stolů konat v dopoledních i večerních časech. Další termíny jsou naplánovány na 9. června, 25. srpna, 15. září, 20. října, 16. listopadu, 8. prosince, 12. ledna 2016 a 23. února 2016. Od září bude BPW tato setkání pořádat také v regionech, například v Roztokách u Prahy, Teplicích v Čechách, nebo v Pardubicích. Pro ty, které se nebudou moci setkání účastnit, budou natočeny hangouty, které shrnou hlavní myšlenky vztahující se ke každému tématu.

Výstupy z projektu a naplněné vize vybraných účastnic budeme prezentovat dalším ženám na konferenci v rámci 7. ročníku Equal Pay Day, ve dnech 18. a 19. března 2016.

„Příběhy účastnic, jejich cesty a cíle jsou velmi silné a my už nyní víme, že to pro nás všechny bude velmi inspirativní,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka neziskové organizace Business & Professional Women.

Více informací se dozvíte na http://bpwcr.cz/projekty-bpw/empowering-women/

© Službomat.cz, s.r.o. | jooble.org